martes, 15 de octubre de 2013

Religió


Pentateuc.

Vol dir "5 rotllos". També anomenat Torà, es un conjunt format per els cinc primers llibres de la Bíblia, que la tradició atribueix a l' hebreu Moisès. Aquests llibres són:
-Gènesi
-Èxode
-Levític
-Nombres
-Deuteronim

Gènesi.

 Vol dir "naixement, creació, origen". Es el primer llibre del Torà i també és el primer llibre de la Bíblia hebrea (AT).
 No té un autor concret; es diu que va ser redactat per varis religiosos i té molts autors. Els termes bàsics són "promesa, elecció, aliança".
Aquest llibre també te més d'un punt de vista a l'hora de parlar de la creació de l'home i el món.
Per a molts, els últims 11 capitols del gènesi mereixen ser considerats a part de la resta, ja que descriuen de forma popular l'origen i la creació del món; l'home i la vida en general. Actualment la majoría dels cristians consideren els primers capitols com a escrits simbòlics, que no han de ser entesos de forma literaria, però algunes persones creuen que aquests escrits són històricament correctes.
Hi ha dos explicacións possibles de la creció del món, i es la primera contradicció sustancial que diuen:
-"I va crear Dèu a l'home a la seva imatge, a imatge de Dèu el va crear. Home i femella els va crear."
Gn (1,27)
-"I de la costella que Dèu va prendre a l'home, va fer una dona, i la va portar a l'home."
Gn (2,22)
La diferència a tenir en compte es que a la primera explicació l'home i la dona són tractats com a iguals, i a la segona explica que de l'home en treu la dona per a que ell no estigui sol, donant-li més importància.
No hay comentarios:

Publicar un comentario