lunes, 3 de febrero de 2014

Els evangelis sinòptics

Els evangelis sinòptics són tres dels evangelis canònics, en concret els de MateuMarc i Lluc. El terme sinòptic prové del grec:
 - συν; vol dir "junt"
 -οψις; vol dir "veure"
Els tres primers evangelis són anomenats sinòptics perquè responen a un mateix esquema literari de fons i perquè contenen molts materials comuns, de tal manera que és possible d'obtenir una «visió de conjunt» dels textos aportats.
L'any 1766, J.J. Griesbach va presentar la seva sinopsi sobre els tres evangelis, organitzant les parts comunes en un format de columnes. L'estudi de Griesbach va guanyar popularitat en l'ambient acadèmic, el que va dur a anomenar els tres evangelis "els sinòptics". 
Per a justificar aquest fenòmen -el problema sinòptic- s'han donat diverses explicacions en una de sola:

-La teoria de les dues fonts.
L'Evangeli segons Marc seria el més antic dels evangelis. Els evangelis segons Lluc i Mateu dependrien, sense que hi hagi contactes entre l'un i l'altre, de l'Evangeli segons Marc. A més, integrarien un document comú a ells dos, però desconegut per Marc (l'anomenada font Q, que consistia en una col·lecció de paraules de Jesús)
D'altra banda, caldria considerar les tradicions pròpies que haurien arribat tant a Mateu com a Lluc.
 Per tant, aquesta teoria, dóna raó de molts problemes plantejats per l'anàlisi dels textos. 

Esquema bàsic dels tres evangelis sinòptics.


  1. Preparació del ministeri de Jesús (Mt 1,1-4,11; Mc 1,1-13; Lc 1,1-4,13).
  2. Ministeri de Jesús a Galilea (Mt 4,12-16,12; Mc 1,14-8,26; Lc 4,14-9,50).
  3. Pujada de Jesús a Jerusalem (Mt 16,13-20,34; Mc 8,27-10,52; Lc 9,51-19,44).
  4. Ministeri de Jesús a Jerusalem. Passió, mort i resurrecció (Mt 21,1-28,20; Mc 11,1-16,8; Lc 19,45-24,53).

Cada evangelista distribueix els materials de la manera que li sembla més oportuna. Lluc, pel seu costat, explica breument l'ascensió de Jesús (Lc 24,50-53), escena que reprendrà al començament del llibre dels Fets dels Apòstols (Ac 1,3-11). 

Hi han 330 versets en comú als tres evangelis.

El fet sinòptic ens fa adonar del respecte que les primeres comunitats cristianes senten per la tradició que arrenca de Jesús mateix.Aquesta tradició s'expressa en la memòria viva d'una fe que trobà a poc a poc la seva expressió escrita.


Simbols:

-Lluc: Un brau.

-Marc: Un lleó.


-Mateu: Un home.No hay comentarios:

Publicar un comentario