lunes, 25 de noviembre de 2013

El simbol Omega (Ω)

EL SÍMBOL OMEGA :Ω


És la vintena quarta i última lletra de l'alfabet grec. 
La seva forma recorda a una Ο oberta per baix. 
Fonèticament es pronunciava com una O llarga d'obertura mitjana. 
Aquesta denominació és d'origen bizantí.
En el sistema de numeració grega té un valor de 800.
Com és l'última lletra de l'alfabet, l'omega pot ser usada per denotar la fi d'alguna cosa, com a oposat d'alfa, que simbolitzava el començament. Per exemple, «Jo sóc l'alfa i l'omega, el primer i l'últim, el principi i la fi» (Apocalipsi 22.13).
En la religió catòlica, es diu que Jesucrist és "l'alfa i l'omega", ja que és el començament i la fi de totes les coses.
L'origen del símbol d'omega majúscula ha estat durant temps tema de debat entre els experts ja que el símbol data d'abans de la creació de l'alfabet grec i pot ser examinat en diferents cultures sense relació portant a diferents teories al respecte.

-El símbol omega en minúscula.(ω)
Es utilitzada com a símbol:
En física, per la velocitat angular o freqüència angular.
En matemàtiques, es utilitzat com a primer nombre ordinal.
En telecomunicacions, es relaciona amb l'espectre d'una senyal contínua.
En electricitat, es la pulsació d'una senyal.
A bioquímica, s'utilitza per a indicar el nombre de carbonis de la cadena alifàtica d'un àcid gras.

-El símbol omega en majúscula. (Ω)
Es utilitzada com a símbol:
En física, per una part representa la resistència elèctrica d'un material, i per altre costat representa l'Ohm.
En estadística, representa l'espai mostral.
A les ciéncies de la computació, representa el conjunt de totes les funcions de complexitat, que són cota inferior d'una altra funció donada.
En telecomunicacions, esta relacionada amb l'espectre d'una senyal discreta. 

En la meva opinió es un símbol molt valorat per la religió cristiana, ja que té un significat molt important, dient que el Déu d'aquesta religió és l'alfa i l'omega, el principi i el final dels temps.Això demostra l'antigitat del nostre símbol.

Per a cercar més informació, clica aquí.

No hay comentarios:

Publicar un comentario